Productes

Els nostres productes fitosanitaris tenen la qualitat i garantia de les marques BASF DOW i MONSANTO, pioneres en el mercat agroquímic.

Hem apostat per l'agricultura ecològica i per la lluita integrada oferint-los productes adequats als nous sistemes de protecció dels vegetals.

Tenim la distribució de les FEROMONES ISONET, els difusors de les quals tenen la persistència més alta del mercat.

Oferim també diferents formulacions d'adobs per les seves finques, líquids o sòlids, i correctors de carències.

Els podem oferir també tot el que necessiten per tal d'emparrar les vinyes amb postes i filferro de gran qualitat.

També venem cultivadors i accessoris del fabricant alemany BRAÜN

 

SANITAT VEGETAL ADOBS I CORRECTORS EMPARRATS
Insecticides Simples Postes de fusta
Nematicides Orgànics Postes metàl.lics
Fungicides Organo-minerals Filferro triple galvanitzat
Herbicides Complexes minerals Fil deltex
Acaricides Nitrogenats Tensors gripples
Feromones Correctors de carències Accessoris d'emparrat
Productes ecològics Adobs líquids  

 

 

F3