Serveis

SERVEI DE DESINFECCIÓ Vàrem ser la primera empresa al Penedès en oferir aquest servei i és per això que tenim molta experiència. Oferim un servei immillorable, tant pel què fa als nostres professionals, com pels productes i maquinària que oferim.

SERVEI D'EMPARRAT Oferim als nostres clients un servei d'emparrat de qualitat amb la millor maquinària de mercat. Si ho prefereixen posem a la seva disposició la maquinària perquè vostès mateixos es facin el seu emparrat.

SERVEI DE PRE-PODA En les vinyes emparrades és quasi necessari fer una prepoda a màquina, ja que reduïm notablement les hores de poda manual, amb el conseqüent estalvi econòmic que comporta.

SERVEI D’APLICACIÓ D’ADOB LÍQUID Al ser un adob líquid, és més assimilable, més econòmic, l’ adobat és més homogeni i de precisió, té menors pèrdues per rentat i evaporació i és més respectuós amb el medi ambient. Els macro elements (N-P-K) es troben totalment dissolts en aigua, i per tant, al injectar-los al sòl, queden ràpidament fixats al complex arcillo - húmic i d’aquesta manera ja queden a disposició dels ceps.